Smiley face
شیوه های علاقه مندی کودکان به کتابخوانی
۱۷ بهمن, ۱۳۹۴

شیوه های علاقه مندی کودکان به کتابخوانی

نویسنده:
دکتر حسام فیروزی
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک

بشر ابتدا که در عصر شکار زندگی می کرد ، سطح نیازهایش در حد نیازهای فیزیولوژیک و پایه ای بود. چنین انسانی امنیت و آینده چندان برایش اهمیت نداشت و حتی مفهوم آینده نیز در او شکل نگرفته بود. چنین بشری تنها به نیازهای لحظه ای خود می اندیشید، ولی انسان پس از آن وارد عصر کشاورزی شد. در عصر کشاورزی نگاه به آینده مفهوم پیدا می کرد زیرا باید می دانست چه وقت وجین کند یا کی محصول را درو کند. در این مرحله، بود که امنیت برای او معنی تازه ای پیدا کرد. صنعتی شدن که با اختراع ماشین بخار آغاز شد، بسیاری از تعاملات جامعه بشری را تغییر داد.

در این مرحله جامعه از امنیت کافی برخوردار بود و نیاز به عشق، و محبت و احترام احساس می شد. مرحله ای که بشر چند دهه ای است آن را آغاز کرده، عصر اطلاعات است که با اختراع دستگاه های محاسبه گر و کامپیوتر شروع شد و انسان ها از دانش و مهارت به عنوان سرمایه اصلی استفاده کردند. جهانی که امروزه ما در آن زندگی می کنیم، دهکده جهانی نام گرفته و عصر حاضر را عصر ارتباطات یا عصر اطلاعات می نامند. پس خواندن به عنوان عملکردی اساسی و پایه آموزش و یادگیری، برای همه افراد لازم و ضروری است. همان طور که همه می دانیم، شخصیت هر فرد از همان ابتدای تولد پایه ریزی می شود و ۶۰ درصد شخصیت کودک تا شش سالگی شکل خواهد گرفت و با توجه به حضور ما در عصر ارتباطات، کسب دانش از مهم ترین ابزارهای ما برای ادامه زندگی است. حال با توجه به اینکه کودک تمام سال های اولیه زندگی را همراه والدینش می گذراند، بنابراین نقش والدین در رشد و تکامل و بلوغ روانی کودک بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید