Smiley face
mstfy-rhmndwst1
توصیه به والدین برای قصه‌گویی
۱۶ دی, ۱۳۹۴
s_f-said
سهمی بیش تر برای کتاب کودکان
۱۷ بهمن, ۱۳۹۴

کارزاری برای گرفتن سهمی بیش تر برای کتاب کودکان

s_f-said

اس اف سید (S F Said)، از نویسندگان کتاب کودک انگلستان از اول ماه فوریه، کارزاری را به راه انداخته است تا روزنامه ها را تشویق کند که نقدهای بیشتری درباره ی کتاب های کودکان چاپ کنند.
این نویسنده پس از بررسی کردن شمار زیادی از روزنامه های انگلستان با کمک یکی از منتقدان ادبیات کودکان، ایمگن راسل ویلیامز، دریافت که تنها ۳ درصد از نقدهای منتشر شده در روزنامه ها در ماه آگوست ۲۰۱۵ به کتاب کودکان اختصاص دارد.

او می گوید: «احساس می کنم که در زمینه ی ادبیات کودک همچنان تعصب وجود دارد و هنوز به عنوان «ادبیات» پذیرفته نشده است و برای نقد و بررسی کردن مناسب شمرده نمی شود. این گونه نگرش در دنیای امروز پذیرفته شده نیست. از دهه ی ۱۹۹۰ کتاب کودکان در برنامه های فرهنگی جایگاه مهمی را از آن خود کرده است. نقدهای نوشته شده برای کتاب های کودکان کوتاه تر از نقدهای کتاب های بزرگسالان است. کارزار #CoverKidsBooks روزنامه ها را تشویق می کند تا سهم بیشتری را به چاپ نقد ادبیات کودک اختصاص دهند.»
او می گوید: «بسیاری از افرادی که در دنیای کتاب کودکان فعالیت می کنند، دیدگاه های پرمایه ای در این باره دارند. این کارزار  قصد دارد فرصتی را در اختیار این افراد قرار دهد تا صدای خود را به گوش جامعه برسانند و همچنین برای گردآوری آمار… اگر روزنامه ها کتاب کودکان را به عنوان بخشی از بازار نشر در نظر می گرفتند، سهم کتاب کودک در روزنامه ها ۱۰ بار بیشتر از اکنون بود.»

پاسخ دهید