Smiley face
کلاس اولی، آسان بنویس/۵ مجموعه دفتر تمرین
۳ مهر, ۱۳۹۹
قصه‌های روزنامه
۳ مهر, ۱۳۹۹
نمایش همه

مجموعه ۵ جلدی کلاس اولی آسان بنویس دفتر تمرین

600,000ریال


توضیحات

عنوان: مجموعه ۵ جلدی کلاس اولی، آسان بنویس

مجموعه دفتر تمرین پایه اول دبستان

شرح کتاب: محتوای کتاب حاضر براساس بودجه‌بندی کتاب درسی تدوین شده است که باید با تدریس نشانه‌های کتاب خوانداری هماهنگ انجام شود.

تقویت مهارت‌های نوشتاری زبان (دست‌ورزی، رونویسی، کلمه‌نویسی، جمله‌نویسی) و مهارت‌هایی مانند دقّت، شناخت، تشخیص و کاربرد

مجموعه‌ی «کلاس اوّلی، آسان بنویس» در ۵ جلد تهیه و تنظیم شده است که جلد اول آن مربوط به نگاره‌ها با اهداف آموزشی مربوطه نوشته شده است. ۳ جلد دیگر آن مربوط به نشانه‌های بخش اوّل کتاب و جلد آخر، مربوط به نشانه‌های بخش دوم کتاب است.